Vereniging Ginneken = Ginneken is opgericht in 2001. De vereniging heeft als doel:

  • Het behartigen van het algemene belang van Ginneken;
  • Het leveren van bijdragen aan het functioneren van de leefgemeenschap;
  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen de Ginnekense leefgemeenschap en de gemeente Breda;
  • Het informeren en adviseren van de gemeente over zaken die in het Ginneken leven;
  • Het informeren van de Ginnekense leefgemeenschap over zaken die de inwoners aangaan.

Ginneken = Ginneken houdt bijna maandelijks bijeenkomsten. Het grootste deel daarvan zijn bestuursvergaderingen, die door iedereen te bezoeken zijn. Daarnaast organiseren we minstens tweemaal per jaar een activiteit voor onze leden. En tot slot is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Deze proberen we steeds te combineren met een ontspannen samenzijn.

De resterende vergaderingen in 2020 zijn als volgt gepland:

 
Datum Tijdstip Soort bijeenkomst Locatie
dinsdag 17 november 2020 20:30 Openbare bestuursvergadering Zaal Vianden
dinsdag 15 december 2020 20:30 Openbare bestuursvergadering Zaal Vianden

Het zal duidelijk zijn dat we vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus ons vergaderrooster moeten aanpassen. Wij volgen de aanwijzingen van het RIVM.

We houden u via deze pagina op de hoogte zodra wij onze bijeenkomsten weer hervatten.

 

Vier keer per jaar verschijnt ons magazine 't Ginneken. De inhoud en de bezorging worden geheel verzorgd door vrijwilligers van Ginneken = Ginneken.

Heeft u belangstelling om lid te worden van de vereniging? Neem dan contact op met het Secretariaat Ginneken = Ginneken.