Afdrukken

 Vereniging Ginneken = Ginneken is opgericht in 2001. De vereniging heeft als doel:

Ginneken = Ginneken houdt bijna maandelijks bijeenkomsten. Het grootste deel daarvan zijn bestuursvergaderingen, die door iedereen te bezoeken zijn. Daarnaast organiseren we minstens tweemaal per jaar een activiteit voor onze leden. En tot slot is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Deze proberen we steeds te combineren met een ontspannen samenzijn.

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus moeten we ons vergaderrooster aanpassen. Wij volgen de aanwijzingen van het RIVM.

We houden u via deze pagina op de hoogte zodra wij onze bijeenkomsten weer hervatten.

 

Vier keer per jaar verschijnt ons magazine 't Ginneken. De inhoud en de bezorging worden geheel verzorgd door vrijwilligers van Ginneken = Ginneken.

In het artikel over de Ginnekense quiz is helaas een deel van de tekst weggevallen., Hierdoor is niet te lezen hoe je je kunt inschrijven. De juiste tekst staat in Inschrijven Ginnekense quiz 25 maart 2022.

 

Heeft u belangstelling om lid te worden van de vereniging? Neem dan contact op met het Secretariaat Ginneken = Ginneken.