Contact met vereniging Ginneken = Ginneken

 • als u een vraag heeft over de vereniging
 • als u iets wil melden of aan de orde wil stellen
 • als u informatie wil over het lidmaatschap

neem dan contact op met het Secretariaat Ginneken = Ginneken.

 

Contact met redactie 't Ginneken

 • als u een vraag heeft over ons magazine 't Ginneken
 • als u een bericht wil laten plaatsen
 • als u een idee heeft voor een artikel
 • als u informatie wil
 • als u mee wil helpen als bezorger

neem dan contact op met de Redactie 't Ginneken.

 

Vier keer per jaar verschijnt ons magazine 't Ginneken. Het magazine wordt huis-aan-huis bezorgd in heel het Ginneken. Daarnaast krijgen betalende leden van Ginneken = Ginneken die buiten het Ginneken wonen, een exemplaar per post toegestuurd.

De inhoud van het blad en de huis-aan-huis-bezorging worden geheel verzorgd door vrijwilligers van onze vereniging.

Op onze site staat steeds een digitale versie van de meest recente editie van ons magazine.

In het artikel over de Ginnekense quiz is helaas een deel van de tekst weggevallen., Hierdoor is niet te lezen hoe je je kunt inschrijven. De juiste tekst staat in Inschrijven Ginnekense quiz 25 maart 2022.

Op pagina 14 wordt een boek besproken over de geschiedenis van Heusdenhout. Dat boek is inmiddels uitverkocht.

 

 

 Vereniging Ginneken = Ginneken is opgericht in 2001. De vereniging heeft als doel:

 • Het behartigen van het algemene belang van Ginneken;
 • Het leveren van bijdragen aan het functioneren van de leefgemeenschap;
 • Het bevorderen van een goede communicatie tussen de Ginnekense leefgemeenschap en de gemeente Breda;
 • Het informeren en adviseren van de gemeente over zaken die in het Ginneken leven;
 • Het informeren van de Ginnekense leefgemeenschap over zaken die de inwoners aangaan.

Ginneken = Ginneken houdt bijna maandelijks bijeenkomsten. Het grootste deel daarvan zijn bestuursvergaderingen, die door iedereen te bezoeken zijn. Daarnaast organiseren we minstens tweemaal per jaar een activiteit voor onze leden. En tot slot is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Deze proberen we steeds te combineren met een ontspannen samenzijn.

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus moeten we ons vergaderrooster aanpassen. Wij volgen de aanwijzingen van het RIVM.

We houden u via deze pagina op de hoogte zodra wij onze bijeenkomsten weer hervatten.

 

Vier keer per jaar verschijnt ons magazine 't Ginneken. De inhoud en de bezorging worden geheel verzorgd door vrijwilligers van Ginneken = Ginneken.

In het artikel over de Ginnekense quiz is helaas een deel van de tekst weggevallen., Hierdoor is niet te lezen hoe je je kunt inschrijven. De juiste tekst staat in Inschrijven Ginnekense quiz 25 maart 2022.

 

Heeft u belangstelling om lid te worden van de vereniging? Neem dan contact op met het Secretariaat Ginneken = Ginneken.

Het bestuur van Ginneken = Ginneken bestaat uit de volgende personen:

 
Functie Naam
Voorzitter Claasje van den Hoogen
Vice-voorzitter Anton van Gastel
Secretaris Hans de Haan
Penningmeester Ton Jansen
Verbinding met gemeenschapshuis De Vianden Ruud van Arendonk
Aandachtsgebied ruimtelijke ordening Michiel Crince
Aandachtsgebied communicatie Jan Roovers
Aandachtsgebied communicatie en website Peter van der Ven
Erelid Luc Scholtis
Ondersteunend lid Eric van Marcelis Hartsinck