Willem Veenhuizen -West Brabantse Vogelwerkgroep 9-2-2023

Op deze Maandagochtend, helder en droog weer en met ca vijf graden boven nul, en amper wind, mooi vogelweer! Meteen bij de Duivelsbrug een uitbundig zingende Roodborst, en plots een Winterkoning vliegt uit de berm naar de oever om wat vliegjes te pakken en weer weg het riet in. Achter mij uit de villatuin een zingende Koolmees, en een Heggenmus, ook altijd vroeg in het ‘voorjaar’ van de partij. De kikkerpoel staat tot de rand vol water, fraai, nog niet eerder zo gezien. Hoog water in de Mark, strak als een spiegel, enkele Wilde Eenden, Waterhoen en een Fuut laten zich goed zien. Natuurlijk mooi, IJsvermaak vol water maar nog ‘geen ijs’ komt nog wel… Twee Blauwe Reigers staan met hun voeten in het ondiepe water te wachten op wat eetbaars. Enkele Spreeuwen laten vanuit de hoge lichtmast bekende fluittoon horen.

Aalscholver met witte 'goesting' vlekken. Foto Ria Lambrechts

 

Aan de overkant horen we de harde, telkens onderbrekende zangtonen van de Zanglijster. Tijdens de wandeling wel ca drie zangposten, goed te horen, ook vanwege de deze keer stille ochtend!  Weer zoals altijd vele Grote Canadese Ganzen grazend aan de overzijde, een voordeel voor de bewoners aldaar, deze behoeven hun gras niet te maaien….. Een Boerengans, twee Grauwe Ganzen en twee Nijlganzen lopen er ook bij.  Mooi, toch weer vier Aalscholvers in de dode eik!

We lopen verder . Ik dacht nog, goh misschien al een Ooievaar nabij het nest, maar helaas……Wel enkele Houtduiven graszaden etend in de wei. Ook een Ekster inspecteert verschillende molshopen op eetbare elementen. Vanaf de stuw stil en strak water. Enkele Kokmeeuwen dobberen in een groepje bij elkaar, en een 20 tal Waterhoenen grazend langs de oever. Hee… mooi verrassend komen er twee Futen boven. Alweer bijna mooi in hun zomerverenpak. Ze zullen vast wel weer in de oever straks, of misschien nu al, een nest maken ergens beschut in de oever of onder overhangende takken.

Langs de SBB kantoor lopend weer een Zanglijster met twee voedselzoekende Merels.

Jaa….. mooi een stevig roffelende Grote Bonte Specht, de bossfeer komt je tegemoet!

Ook de Kauwen in de ‘kapstokkenbeuken’ zijn weer aan het strijden om een goede broedholte te bemachtigen. Verder blijft het stil tot bij IJsvermaak. Net als vorig jaar al een Kievit rustend op het dijkje tussen de waterplassen. Hopelijk blijft hij broeden. Laat straks alles maar plas dras staan, dus geen water afvoeren, meer ondiepten geven meer kans op het vestigen van meerdere weidevogelsoorten ……..

De Knotwilgen weer geknot en bijgeplant, goede uitbreiding. Voor enkele ‘holenbroeders’.

Heee…. in de houtsingel beweegt wat, drie Putters, mooi toch dat geel zwart en rood! Bijna aan het einde kijken we nog even terug, ja goh vliegt er nog een Buizerd over met enkele kraaien erachter, om hem weg te jagen. Ook die Grote Bonte Specht komt in een golvende vlucht nog even afscheid nemen, je komt gewoon niet weg…….. Het was weer een mooie tocht met verrassingen zo blijft het vogelspotten altijd afwisselend!!

Waterschapcampagnes gestart!

Kiezen nu belangrijker dan ooit! Klimaatmaatregelen hard nodig. Voor het eerst krijgt stem burger echt gewicht. Geen geborgde zetels meer. Kansen voor toekomst met natuur en gezond water! Stem 15 maart! Lijst ….. ?

Troeteleik vertelt via Melanie zijn levensverhaal

Markandalletjes

Joop van Riet – natuurgids IVN

  • Winterochtend zon prikkelt. Boomklevers laten zich horen. Aalscholvers kleuren wit van de goesting.
  • Grote groep landschapwandelaars genoten zondag19,9 km lang van afwisseling en samenhang landgoederen, beekdal en heide. Dikste eik van de Baronie weer gemeten.
  • Nieuw moeras bij Broekloop voor kwelherstel. Troeteleik verhaal prachtig vertolkt door Melanie! Zo nieuwe leden! Natuurgidsen IVN Mark&Donge genoten van publiek!
  • Elsakker-lezing door ‘Bart & Wim’. Prachtig Vlaams Naturagebied bij Strijbeek. Zwaar bedreigd door stikstof uit gezamenlijke grensstreek. Vrijdag 10 feb. 20u. Klapekster. Kolonie 41. Wortel (B). Natuurpunt Markvallei.
  • Voorjaarscursus “Blik op Natuur” en Opleiding Natuurgids. Aanmelden kan nog nèt! Locatie Bavel. Zie IVN Mark&Donge.
  • Galderse Heide Natuurwandeling. Zondagmiddag 12 feb. 13u30. Van ‘potstal tot kunstmest’ (helaas). ‘Onnutte’ gronden, schapeneconomie, heidevelden, plaggen, stuifzand kunstmest, revitalisering door SBB van 200 ha. Aanmelden IVN Mark&Donge.
  • Vogels stroomopwaarts: Weimeren vier baltsende Cetti’s zangers (C.J.M. Huiben). Rooskensdonk: zesentwintig Pijlstaarten, tweeëntwintighonderd Brandgansjes (Rutger van Ouwerkerk). Lage Vuchtpolder: Steenuiltje (Marlies Leemans). Slangwijk: vijf Koperwieken (Hand van Kluiven). Markdal: Boomklever (Harry van Vugt), twee roepende Groene Spechten, vier Staartmeesjes (Ria Lambregts). Merkske: BoomKRUIPER, acht Staartmeesjes (Mitchel Krijnen). Bleeke Heide: Smient, Slobeend, Kievit, Wulp, Kleine Bonte Specht, Roodborsttapuit, tien Vinken, twintig Geelgorzen, tweehonderddertig Kieviten, duizendeneen Kolganzen (Mitchel Krijnen, Huub Don). Mooi gemengd pallet weidevogels als slot! Blijf kijken!
Zonder woorden: winterzon-opkomst