Joop van Riet – natuurgids IVN 16-2-2023

Dat hoor je nog al eens als het over Waterschappen gaat. Wat doen ze, toch maar opheffen? Of bij de provincie onderbrengen? Dat kan aardige discussies geven, misschien ooit eens nuttig in de verre toekomst. Daar hebben we nu niets aan. Waterschappen bestaan, heffen belasting, zijn druk bezig met dijken voor droge voeten, waterbeheersing en ook natuur. Binnenkort kunnen we stemmen voor een nieuw bestuur. Om richting te geven aan nieuw beleid. Willen we voorbereid zijn op de klimaatverandering? Of laten we ‘het water over god’s akker lopen’? Dat zijn de keuzes waarover we op 15 maart – dus snel – kunnen stemmen!

Komen lentebrengende Kraanvogels ook hier? Foto Ria Lambregts

 

Voor het eerst krijgt de stem van de burger nu ook echt gewicht. Een halve eeuw geleden was het agrarische belang overheersend. Geleidelijk kwamen andere belangen erbij, zoals natuur en recreatie. Voor een belangrijke Heemraad reden om op te stappen, Hij wilde geen waterschapsgeld aan natuur besteden! Wat die provincie wel wilde. Later werd hij een van de meest vooruitstrevende Landbouwministers en pionier voor klimaatbeleid. Totdat zijn partij dat te hard vond gaan.

Niemand kan nu meer om de noodzaak van actief klimaatbeleid heen! Maar hoe voortvarend we daarin willen zijn is wel een keuze! Net als het waterpeil. Weinig water in de sloot geeft droog land waarop trekkers al vroeg in het voorjaar kunnen rijden. Maar zo houdt je geen water vast voor de droge zomer! En altijd maar oppompen om te beregenen tast ook de grond- en zelfs drinkwater buffers aan. Hoe daarmee om te gaan is ook een keuze.

Ook waren er afgelopen periode fel betwiste keuzes. Zoals het gebruik van giftige glyfosaat (Round Up) op eigen ruilgrond van het Waterschap. Is als bestrijdingsmiddel handig door zijn dodelijke werking op planten, etc. Maar is niet bepaald duurzaam. Na een jaar heftige discussies koos de meerderheid van het waterschapsbestuur gelukkig voor duurzaamheid.  Iedereen is blij met de bever in de natuur, maar behoudende fracties stelden al direct dat beverschade bestreden moest kunnen worden, zelfs door afschieten. Met een vertegenwoordiger van de jacht in een fractie wordt dat al snel het Leitmotiv. Anderen vonden dat je bevers ook kon verleiden met frisse natuur waar ze hun gang kunnen gaan (en zelfs dammen bouwen om het water vast te houden!). En kwetsbare plekken kan je met gaas beschermen. Dat zijn ook keuzes!

Na jaar vol procedures herstel monumentale langevelboerderij Notsel in volle gang. Met kerst in de kribbe?

Net als het omgaan met kunstmest, mag dat in sloten komen en het water vervuilen? Maatregelen om de klimaatverandering op te vangen? Kijken naar wat nodig is en wat nu overbodig is, of zeggen we bij voorbaat ‘geen cent er bij’? Willen we het water gezond krijgen of wachten we de boetes van de EU af, om daarna lekker op Brussel te kunnen mopperen, zonder dat er iets bereikt is? Wat doen we aan het imago van Brabantse Delta, dat terecht of onterecht naam heeft als remmer van de andere Brabantse waterschappen…? Dat imago moet toch beter kunnen? Ook een keuze voor de burgers die voor driekwart de inkomsten van het schap leveren. Er is genoeg te kiezen, er is een breed scala van twaalf partijen, van behoudend tot voortvarend. Met ook bekenden als stukjesschrijvers voor Natuur rond het Markdal. Maar de keuze voor toekomstbestendige klimaatmaatregelen en gezond water moet ieder voor zich maken. Voor een gezonde en veilige toekomst voor natuurlijk water. Waterschap ‘it is surely what!’   Markandalletjes
  • Kraanvogels trekken al door Frankrijk, prachtige lente brengers, overnachten ze straks ook hier of toch in de Peel ?
  • Water aan de lippen van deelnemers oogstpluktuin Wortels. Grotere partijen in gemeenteraad laten het afweten. Of toch ‘als de nood het hoogst is, is er toch een redding? Doe eens gek het is toch carnaval. Of toch mais?
  • Zondag 19 feb. 14u. Natuurwandeling in Unesco gebied Domein der weldadigheid voor landlopers. Klapekster. Kolonie 41. Wortel (B). Natuurpunt Markvallei.
  • Zondag 26 feb. 13u30. Goudberg natuurwandeling. Uniek paraboolduin uit ijstijd. Aanmelden IVN Mark&Donge.
  • Tweede ooievaar op thuishaven Hondsdonck geland zag Martin Bos. Drie gezien door Enith bij Bavel. Lege boswachtersnest is vol verwachting.
  • Bleeke Heide: Honderdtal jodelende Wulpen (Bianca Ansems, Elmo, Huub Don). Krak-, Slob-, Bergeenden (Paul Prinsen).  Merkske: tiental Roeken (ongewenst in Alphen), (Mie Rigouts). Vijf glanzende Goudvinken (Jan Adams). Markdal: zes vrolijke Staartmeesjes, Grote Gele Kwikstaart (Ria Lambregts). Bij stuw heen en weer vliegende IJsvogel (Enith). IJsvogels hersteld van vorstperiode twee jaar terug? Honderd en een molshopen, goed teken voor gezonde bodem, zag Harry van Vugt! Oh ja, exact duizend drieëntwintig Brandgansjes zagen Rene, Nick Jansen in Rooskensdonk. Opvettend voor Siberië.
    Dikste eik van de Baronie in Lugtenburg door IVN-ers weer gemeten: zeker 200 jaar!