“Bezorgde Oma’s en Opa’s gaan nat!”

Vroeger trad de Mark ’s winters altijd buiten zijn oevers en stond het Markdal blank. Tegen het voorjaar begon het water weer te zakken. Voor de boeren was het dan belangrijk om te weten of de meanders weer doorwaadbaar waren zodat het vee ook op de andere oever geweid kon worden.

"Bezorgde Oma's en Opa's gaan nat" bij traditionele 'voorde-test' 
in snelstromende meander. Foto: Iris van der Vlerk

 

Daarvoor waren er altijd doorwaadbare ondiepe ‘voorden’ van de ene meander oever naar de andere. Voordat de koeien er door konden werd jaarlijks de ‘voorde getest’ door er doorheen te waden. Als het water laag genoeg stond konden de koeien weer de wei in.

Deze traditie van voor de kanalisatie van de Mark ruim vijftig jaar geleden is weer in ere hersteld door Water Natuurlijk met ‘Bezorgde Opa’s en Oma’s die nat gingen’. Die traditie werd in ere hersteld om het belang van natuur- en beekherstel in het Markdal en de Brabantse Delta te benadrukken. Na de spannende overtocht door het stromende water werden aan de ‘bezorgde doorwaders’ de te verwachten natuur met oeverzwaluwen, ijsvogels, rivierdonderpad, paling, patrijs en misschien ooit een zeearend getoond.

Aan de andere oever lonkt nieuwe natuur met ijsvogels, patrijzen, rivierdonderpadden, paling en misschien zeearenden?
Foto: Lieneke Steijn

 

Aan het beekherstel wordt door het waterschap in het deel bij Galder weer hard gewerkt. Maar ook het stuk tot aan Ulvenhout en Bieberg moet nog met voortvarendheid opgepakt worden. De wens is dat daar de vrij stromende en meanderende Mark met natuurlijk stromend water weer snel vorm krijgt. Dat is de grote uitdaging voor het nieuwe Waterschapsbestuur dat op 15 maart gekozen wordt. De ‘bezorgde Oma’s en Opa’s’ van Water Natuurlijk die voor een duurzaam waterbeheer ‘nat gingen’ zullen daarvoor graag de traditie voortzetten. Voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen met gezond en natuurlijk water.