Het 750e jubileumstukje, gastschrijver Louis van der Kallen 16-3-2023

Samen maken we de herinrichting van het Markdal tot een succes

Het Markdal is een waardevol en uniek gebied met veel functies. Van belangrijke ader voor landbouw en natuur tot prachtig uitloopgebied waar veel wandelaars en fietsers genieten van de omgeving. En ik vergeet de verbinding met het Vlaamse deel uiteraard niet. Het waterschap beseft dat terdege.

DB-lid Waterschap Louis van der Kallen:
'samen maken we Markdal een succes'

 

Op weg naar de volgende fase in het project

Ik ben blij dat het waterschapsbestuur unaniem achter de doorstart van dit project staat. We zijn inmiddels in goed overleg met alle betrokken partijen aan het werk met de plannen voor de herinrichting van het Zuidelijke deel. We bouwen voort op het werk van de Vereniging Markdal en doorlopen een zorgvuldig proces rond de plan- en besluitvorming. Ik hoop dat de besturen van het waterschap en de provincie bij de besluitvorming over het definitieve ontwerp over enkele maanden even positief zijn.

Majeure opgave

Het is belangrijk tegelijkertijd te beseffen dat we voor een majeure opgave staan. Gezien de doelstellingen die we willen bereiken en al die belangen, is duidelijk dat we niet alles kunnen realiseren. Daarom vragen we van alle partijen de bereidheid om compromissen te sluiten. En soms water bij de wijn te doen.

Robuust en vitaal Markdal

Uiteindelijk werken we samen aan een mooi, robuust en vitaal Markdal. Als je over een paar jaar, na de realisatie van het project, door dat gebied wandelt, zie je een nieuwe kronkelende waterloop: de nieuwe vrijstromende Mark. Die stroomt zonder belemmeringen parallel aan de huidige Bovenmark. Die nieuwe vrijstromende Mark is een belangrijke schakel in het werken aan gezond water. De bestaande Bovenmark wordt een hoogwatergeul om de afvoer van het water te regelen en het gebied van voldoende water te blijven voorzien. En langs het water is een diversiteit aan begroeiing te zien. De bloemen, struiken en bomen zijn een broedplaats en voedselbron voor veel diersoorten.

En over een belangrijke ader gesproken. De Bovenmark stopt niet bij de grens. Het is mijn wens om ook met de Vlaamse overheden en belanghebbenden stroomopwaarts op Vlaams grondgebied de herinrichting te bewerkstelligen. Mijn droom is dat de Mark vanaf haar bronnen bij Koekhoven en het Lipseinde in al haar schoonheid kan worden hersteld. Alleen door samenwerking kunnen we dit hele beekdal tot een nog unieker gebied maken!

Louis van der Kallen - lid Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta

Vlaanderen op kop !

Vlaamse regering doorbreekt stikstofcrisis. Wil geen stikstof-fuik als Nederland. Zestig piekbelasters saneren/kopen. Bonus voor snelle beslissers 10 a 20%. Prioriteit voor Scheldebekken, Merkske-Casterlee, Elsakker (bij Strijbeek), Kempisch grensgebied bij Landgoed Utrecht. Schiermonnikoogse boeren voorbeeld voor aanpak Turnhoutse Vennen. Goed voor gezondheid door schonere lucht. Succes voor Vlaamse regering en minister Zuhal Demir. Nu Brabant en Nederland nog …. Haasje over … ?

Stoere onverwoestbare Houtduif bedreigd? 
Vogelbescherming doet onderzoek. Foto Paul Caris.

 


Markandalletjes
  • Hoog water, zakt, aanslibbing, regen, zon, spechten roffelen, kerkuilen zoeken schuren. Wordt warmer, lente dichtbij.
  • Vroegere Landschapsarchitect voor Markdal (prof) Frans Maas schenkt bijzondere ‘afstromende’ bank bij Bieberg. Tekst: “De Mark - Krom recht krom - vrij gevangen vrij - stroom ontdek ruimte - bron blijf nabij”. Ontwerp Sjef (toen zijn student) en realisatie Ron Langeveld.  
  • Natuur in Bavel. Zondagmiddag. 19 maart. 13u30. Op zoek naar ‘vroege stoepplanten’. Verrassingen in bewoonde omgeving. Klokjessoorten, eendagsbloemen, varens, etc.? Aanmelden via IVN Mark&Donge.
  • Natuurpunt Markvallei vraagt ‘noorderburen’: ”steun toekomstvisie Vlaams Natuurmanifest”. Voor groot natuurwerk, tot in de stad, ruimte voor water, natuurinclusieve landbouw, een proper milieu, enz. Van groot belang voor onze gezamenlijke grenstreek. Teken op website Natuurpunt Markvallei.
  • Ooievaars landen op nesten: Gilzerwouwerbeek, Schipperspad, Haagse Beemden, Hoge Vucht. En Markdal ….. nog vacant…!
  • Nog geen lenteroepende Tjiftjaffen, Fitissen maar wel: Bleeke Heide: tweeendertig Grutto’s (Bianca Ansems), honderdzestig Wulpen (Jan Viens, Jeanne van Dommelen), Rode Wouw (Jarek van Houten). Merkske: zeventig Scholeksters (Jan, Jeanne). Markdal: zes smikkelende Putters (Helmut van Pelt). Rooskendonk: vierhonderd (late) Brandganzen (Cees en Corrie Huijben).  Slangwijk: twee baltsende  Cetti’s Zangers (Rutger van Ouwerkerk), twee nestzoekende Ooievaars (Ger Duif). Dus ze komen echt!   
Maarts Hoogwater bij Bieberg, nu vaker, zoals het hoort