Op 1 april gaat de wijkagent van het Ginneken Hans Holierhoek met pensioen. Zie het artikel op de voorpagina van de nieuwe editie van magazine 't Ginneken. De meest genoemde naam om hem op te volgen is die van Joost van den Muijsenberg. Joost is, in principe, aangenomen voor deze functie. Voor velen komt dit ook niet als een verrassing. Hans en Joost werken al veel samen in het Ginneken en Joost heeft diverse keren aangegeven ook heel graag wijkagent van het Ginneken te willen worden. Hans zou hem ook graag als zijn opvolger zien. Probleem is wel dat Joost een niveau 3 politiemedewerker is. En die worden sinds 1 januari geen brigadier meer.  Maar vanwege zijn eerder verworven competenties (EVC) zou hij toch wijkagent kunnen worden. Zo het er nu uitziet, wordt Joost per 1 april wijkagent in het Ginneken. Maar hij wordt dan nog niet officieel aangesteld en ook nog niet bevorderd. Pas als alle EVC's binnen zijn, is Joost van den Muijsenberg officieel de wijkagent van het Ginneken.