Agenda ALV G=G 31 mei 2022  20.30 Zaal Vianden

 

Welkom

Vaststellen agenda

Mededelingen

Financieel jaarverslag 2021 (ter inzage aanwezig) toelichting penningmeester Ton Jansen

Terugblik:  Activiteiten 2021:             

 • Beperkingen COVID
 • 4x/jaar uitbrengen Magazine
 • Deelname buurtpreventie, afstemming wijkagent en BOA
 • Deelname wijkagent project preventie fietsendiefstal in de wijk
 • Werkgroep Marga Mincoplein
 • Voorbereiding Ginnekense quiz
 • Afstemming overlast waterrecreatie
 • Afstemming Markdal Duurzaam & Vitaal over doorstart
 • Deelname Beheergroep
 • Deelname wijkplatform
 • Actieve deelname kerngroep, Overleg met gemeente over tweedeling en thema’s die wijk- en dorpsraden raken. Afscheid Miriam Haagh en kennismaking opvolger.

 

Plannen 2022:

 • 24 juni activiteit leden en evt. buurtbewoners, aangeklede BBQ bij Vianden. Cultureel programma:
  • muzikaal intermezzo
  • lezing
 • Uitbrengen Magazine
 • Werkgroep Marga Mincoplein
 • Actieve lid vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Meedenken over behoud van natuur en diversiteit flora fauna Markdal
 • Deelname buurtpreventie, afstemming wijkagent en BOA
 • Ondersteuning Ginnekense quiz
 • Deelname wijkplatform
 • Deelname beheergroep de Vliet
 • Bewaken en bevorderen leefbaarheid wijk, thema’s: overlast waterrecreatie en gedoogbeleid uitbreiding terrasruimte Ginnekenmarkt
 • Actieve deelname kerngroep samenwerkende wijk- en dorpsraden

 

Rondvraag en afsluiting, uitnodigen deelname rest van vergadering voor de leden.