Afdrukken

Agenda ALV G=G 31 mei 2022  20.30 Zaal Vianden

 

Welkom

Vaststellen agenda

Mededelingen

Financieel jaarverslag 2021 (ter inzage aanwezig) toelichting penningmeester Ton Jansen

Terugblik:  Activiteiten 2021:             

 

Plannen 2022:

 

Rondvraag en afsluiting, uitnodigen deelname rest van vergadering voor de leden.