Tentoonstelling over 75 jaar bevrijding in Paulus’ Museum

75 jaar geleden werd Ginneken bevrijd van de Duitse bezetter. Ter gelegenheid daarvan heeft heemkundekring Paulus van Daesdonck een tentoonstelling ingericht: Van Witte Wolk tot Anneville – 75 jaar bevrijd. De tentoonstelling is op 13 oktober geopend door Jacques Jespers, schrijver van het boek “Tussen witte wolk en Anneville”. Witte wolk was de naam van een schuurtje bij de Belgische grens bij Strijbeek, dat tijdens de mobilisatie 1939 – 1940 dienst deed als wachtlokaal. Anneville is het landgoed bij Ulvenhout dat in mei 1945 ongeveer zes weken de residentie is geweest van koningin Wilhelmina. Deze twee termen staan dus voor het begin en het einde van de Tweede Wereldoorlog in onze omgeving.

De tentoonstelling bevat veel fotomateriaal en realia over de oorlog en de bevrijding van Ginneken. Het museum is geopend op iedere woensdag en iedere eerste zondag van de maand, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. Groepen kunnen op afspraak worden rondgeleid. De toegang is gratis. Het museum is gevestigd aan Pennendijk 1 in Ulvenhout.

Paulus van Daesdonck is de heemkundekring van de voormalige gemeente Ginneken en Bavel. De vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van Ginneken, Heusdenhout, Ulvenhout, Bavel, Galder en Strijbeek.

 

Foto: Een geallieerde soldaat regelt het verkeer op de hoek Dillenburgstraat/Ginnekenweg

Fotoarchief Generaal Maczek Museum Breda