Afdrukken

 Vereniging Ginneken = Ginneken is opgericht in 2001. De vereniging heeft als doel:

Ginneken = Ginneken houdt bijna maandelijks bijeenkomsten. Het grootste deel daarvan zijn bestuursvergaderingen, die door iedereen te bezoeken zijn. Daarnaast organiseren we minstens tweemaal per jaar een activiteit voor onze leden. En tot slot is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Deze proberen we steeds te combineren met een ontspannen samenzijn.

De vergaderagenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

De vergaderingen zijn steeds in De Vianden, Viandenlaan 3-5, aanvang 20:30 uur.

Vier keer per jaar verschijnt ons magazine 't Ginneken. De inhoud en de bezorging worden geheel verzorgd door vrijwilligers van Ginneken = Ginneken.

 

Heeft u belangstelling om lid te worden van de vereniging? Neem dan contact op met het Secretariaat Ginneken = Ginneken.