Willem Veenhuizen West Brabantse Vogelwerkgroep 21-3-2024

Op deze Vrijdagochtend nog mooi droog, en met een hoge temperatuur, van 15 graden, te hoog voor de tijd van het jaar. We starten deze keer van af het pad tussen Bouvigne en IJsvermaak. Vanuit de tuin van Bouvigne worden we gelijk al verrast door de Boomklever. En de Tjiftjaf, een van de eerste voorjaarszangers, weer terug uit zuid Europa of zelfs Afrika!

Ook een Holenduif laat zijn zacht monotoon gekoer horen. Vaak moeilijk te horen vanwege meer omgevingslawaai…. Prachtig die watermassa van de IJsbaan. Daarom ook meer leuke vogelsoorten te ontdekken! Acht Krakeenden, kijk eens naar het vrouwtje bijna hetzelfde als de Wilde eend, deze met vier exemplaren aanwezig. Allen grondelend op zoek naar voedsel. Heel mooi een Scholekster, ook alweer terug nabij zijn territorium….. en fraai te zien, op een nog droge smalle reep gras, een koppel Kieviten. Het mannetje (het haantje) is druk bezig een of meerdere nestkuiltjes te maken, waar het vrouwtje er een mag uitkiezen om er vier eieren in te leggen. Plots vliegt hij de lucht in en maakt in gekke, kromme, snelle vlucht om de knotwilgen heen, zijn baltsvlucht, om zijn territorium verder te bevestigen, prachtig wat een sfeer weer en de zon kwam net door! Verder op het water nog twee Knobbelzwanen, acht Meerkoet, twee Kokmeeuw en een overvliegende Witte Kwikstaart en een Blauwe Reiger. Even op de Mark kijken, vanaf de Vrijlandtbrug, natuurlijk altijd enkele Meerkoeten en Waterhoenen. En een Fuut, plots onderduikend op zoek naar een visjesmaal.

 

Verrassende vroege Pinksterbloem in mooie Chaams Broek

Verder lopend, even de gras etende Grote Canadese Ganzen tellen, ca 35 exemplaren, ook alweer veel als paar bij elkaar. In de dode eik maar een alleen stil zittende Aalscholver. Net nabij de SBB Boerderij weer een Tjiftjaf. Helaas vandaag nog geen Ooievaars op het nest, wel enkele Kauwen die rustig de omgeving aan het bekijken waren. Vanaf de stuw verder naar het zuiden speurend, alleen een 75-tal verspreid grazende Grote Canadese Ganzen. Met enkele Grauwe Ganzen erbij. Verder blijft het leeg.

We lopen alweer terug, veel Kauwtjes komen net terug en vallen in de geknotte Beuken om uit te rusten om daarna hun broedholen weer te inspecteren. Hééé, een zingende Merel achter de SBB boerderij. In de notenbongerd staat een koppel Nijlganzen, alleen maar te kijken of alles wel veilig is…. Nest in de buurt? Vanuit de tuinen van Bouvigne horen we nog een Heggenmus, Roodborst, Kool en Pimpelmees, en een Vink. Het wordt toch echt al voorjaar….

Nog een keer een kijkersblik over de IJsvermaakplas, een Kleine Mantelmeeuw, is erbij gekomen en dobbert rustig rond om uit te rusten van misschien wel een lekker stuk eetafval uit de stad. Een mooie tocht met een voorjaarstintje, tot de volgende vogelwandeling, Houdoe.


Spontane modderbadbehandeling met schone kwel. Bij excursie Landgoed 't Hout.
Meer extreme klimaatveranderingen ?

Het hoogwater was hoger dan ooit in het Markdal, ook aan de Vlaamse kant. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) waarschuwt dat snellere klimaatverandering meer extremen geeft. Hoewel het in januari beheersbaar bleef, vraagt Gert Logt (fractie Water Natuurlijk) aan Waterschap of het voor de toekomst voldoende robuust is? Ook Cynthia Pallandt (Partij van de Dieren) vraagt: moet huidige beleid versneld uitgevoerd worden? Of zijn nieuwe maatregelen nodig? Zie de eerdere drie droge zomers en de extreem lange regenperiode. Door verzadiging kan de grond niet meer als spons het water vasthouden. Kan de duurzame landbouw oppervlak sponswerking vergroten? Op de hoge zandgronden geen knelpunten, maar vooral in de Brabantse Delta was het hoogwater extreem. Het Waterschapsbestuur gaat de vragen van Gert Logt en Cynthia Pallandt beantwoorden. Om op een robuuste toekomst voorbereid te zijn. 

Markandalletjes
  • Ook de eerste Pinksterbloem gezien. In mooie Chaams Broek. Kan niet anders, er komt een zomer aan!
  • Info avond over ontwikkelingsvisie Strijbeek in bomvolle Leeuwerik. Applaus voor bewoners werkgroep die met veel draagvlak de visie tot stand bracht. Steun voor plan om woningen op bestaande erven te ontwikkelen, om zo het open karakter te behouden. Verbazing dat de provincie nog steeds de al jaren leegstaande Markhoeve niet te koop aanbiedt. Leegstand is maatschappelijk verlies!
  • Brief van nmv Markkant, De Groene Koepel, IVN Mark&Donge, adviesgroep BromN over de Ecologische Autoriteit en de trage voortgang van het herstel Ulvenhoutse Bos goed ontvangen door kamercommissie Landbouw en Natuur (LNV). Op 17 april kunnen de kamerleden zich bij hun debat op de ernstige praktijksituatie bij het Ulvenhoutse Bos baseren.
  • Natuurwandeling Ulvenhoutse Bos. Zondagmorgen 24 maart. 10-12u. Bijzondere voorjaars planten in beschermde natura2000 gebied met drie soorten bos. Veel herstelmaatregelen voor kwel moeten achteruitgang tegen gaan. Terwijl overheden werken aan reductie stikstof. Aanmelden: zie website IVN Mark en Donge.
  • Overal veel Ooievaars en lente brengende Tjiftjaf’s waargenomen. Wanneer de eerste Fitís als volgende nog Kijk, luister en geniet, daarvoor is het voorjaar! 

Joop van Riet – natuurgids IVN Mark&Donge 

Monumentale Langevelboerderij (Notselseweg), bijna bewoonbaar en gered!
Aanwinst voor Markdal!