Het bestuur van Ginneken = Ginneken bestaat uit de volgende personen:

 
Functie Naam
Voorzitter Claasje van den Hoogen
Vice-voorzitter Anton van Gastel
Secretaris Hans de Haan
Penningmeester Ton Jansen
Verbinding met gemeenschapshuis De Vianden Ruud van Arendonk
Aandachtsgebied ruimtelijke ordening Michiel Crince
Aandachtsgebied communicatie Jan Roovers
Aandachtsgebied communicatie en website Peter van der Ven
Erelid Luc Scholtis
Ondersteunend lid Eric van Marcelis Hartsinck