Het bestuur van Ginneken = Ginneken bestaat uit de volgende personen:

 
Functie Naam
Voorzitter a.i. Michiel Crince
Vice-voorzitter Anton van Gastel
Secretaris Hans de Haan
Penningmeester Ton Jansen
Verbinding met gemeenschapshuis De Vianden Ruud van Arendonk
Aandachtsgebied communicatie Jan Roovers

 

Claasje van den Hoogen heeft haar bestuurswerkzaamheden tijdelijk onderbroken.