Het bestuur van Ginneken = Ginneken bestaat uit de volgende personen:

 
Functie Naam
Voorzitter a.i. Michiel Crince
Vice-voorzitter Anton van Gastel
Secretaris Hans de Haan
Penningmeester Ton Jansen
Verbinding met gemeenschapshuis De Vianden Ruud van Arendonk
Aandachtsgebied communicatie Jan Roovers