Met dank aan Bart Royens 18-4-2024

In de aanloop naar de Belgische en Europese verkiezingen krijgen de Vlaamse natuurbeschermers stevige kritiek. Reden voor vrijwilliger Bart Royens om een Open Brief te schrijven. Die staat volledig op de website van natuurpuntmarkvallei.be. Met hier mijn weergave. Bart is niet alleen een bevlogen natuurvrijwilliger, maar ook de voorzitter van onze natuurvrienden uit Hoogstraten en de Klapekster.

De kritiek van tegenstanders is dat het Vlaamse Natuurpunt te groot en te machtig zou zijn geworden en de ‘schaarse’ landbouwgrond zou inpikken. Dat doet onrecht aan een groeiende Vereniging en zijn gemotiveerde en onbetaalde vrijwilligers uit zo’n 130.000 gezinnen. Die (anders dan hier) in hun streek zelf zorgen voor het beheer en verwerving van natuur. Maar sinds de boerenprotesten “vinden sommige politieke partijen en conservatieve landbouworganisaties … het zelfs nodig vrijwilligers van Natuurpunt verdacht te maken. Intimidatie door opgehitste boeren en lokale politieke hoek zijn geen uitzonderingen meer”. 

Hondsdonck wandeling:
bewondering voor grote échte Tondelzwam op gevelde beuk!

Dat is onterecht, zeker als je naar de wapenfeiten van Natuurpunt kijkt: “Nergens ter wereld zijn de burgers met een hart voor de natuur sterker verenigd dan in Vlaanderen. We beheren vrijwillig meer dan 28.000 hectare Vlaamse natuur in meer dan 500 verschillende natuurgebieden. Uniek aan ons model, zelfs wereldwijd, is dat vrijwilligers het initiatief nemen. We zorgen voor aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden. Zo lopen er momenteel 48.000 mannen en vrouwen actief rond die kinderen kennis laten maken met de natuur, wandelpaden aanleggen in natuurgebieden en geld in het laatje brengen met het organiseren van spaghettidagen. Samen goed voor 2 miljoen uur vrijwilligerswerk in 2022. Zonder uitzondering doen al die mensen dit uit maatschappelijke betrokkenheid en idealisme”.

En dan over het samen doen: “In een gemeenschap met buren, boeren en dorpsgenoten … samen tegen de dreigende verzuring in Vlaanderen. Natuurpunt kan niet te groot en machtig zijn ... anders stond de natuur er wel beter voor! Stel de vraag of de 2% van Vlaanderen die door Natuurpunt … wordt beschermd en voor het publiek opengesteld wordt, te veel dan wel te weinig is?”

Het antwoord op die retorische vraag is glashelder met “zijn die mensen nou zo zot die daarvoor minstens 30% eigen financiële middelen en een indrukwekkende, belangeloze inzet van duizenden vrijwilligers inzetten? En dat op basis van samenwerking met 550 landbouwers voor het beheer van 5000 ha natuurgebieden. Zij mogen de grond, grasland, gratis gebruiken, bij een natuurvriendelijk beheer: nulbemesting, geen pesticiden en maaien van het hooi op het juiste tijdstip zodat insecten, broedvogels en planten alle kansen krijgen. Zodat onze natuur ten goede komt aan de hele maatschappij, ook aan de landbouwers die in onze gebieden actief zijn. Dus wees fier om Natuurpunter te zijn”. 

Als Natuurpunter pikt Bart het niet meer dat: “de landbouwlobby en hun politici … landbouw en natuur tegen elkaar uitspelen, en zo de bevolking en de boeren laten stikken! We hebben immers allemaal recht op een gezonde bodem, propere lucht en zuiver water. Wie in een land - met de slechtste staat van de natuur - de milieu en- natuurmaatregelen probeert af te zwakken, leidt de aandacht enkel af van de essentie van ... een falend landbouwbeleid waar vooral de boer de dupe van is en rijke agrireuzen van profiteren.“

Is dat dan een reden om het hoofd erbij neer te leggen: “… NEE - ondanks alles doen wij koppig voort. Want hoop drijft ons in de overtuiging dat onze kinderen en kleinkinderen ons ooit dankbaar zullen zijn voor hun speelbos, hun kamsalamanders, hun wielewalen en nachtegalen, hun propere beek en al die andere kriebelbeestjes die wachten om ontdekt te worden. Want natuur is niet bedreigend, natuur is broodnodig!”.

Goed om straks in het stemhokje aan te denken!

Aanleg meander monding bij stuw Galder is begonnen.
Foto: Gerard Sand.
Markandalletjes
  • Was prachtige IVN wandeling door Valkenburg en Hondsdonck. Zonder één snipper zwerfvuil. In de bermen van de Chaamse weg, was het helaas héél anders!
  • Aanrader: Themabijeenkomst verantwoorde recreatie in Markdal. Discussie over verschillen van inzicht. Maandagavond 22 april. 20u45. Pekhoeve Ulvenhout. Vereniging Markdal duurzaam&vitaal.
  • Natuurwandeling Buisse Heide. Zaterdag 20 april. 14u. Natuur en historie. O.a. Henriette Roland Holst. Vorig jaar broedende Oehoe. Start: 150 m vóór Angorahoeve: Roosendaalsebaan 11. Achtmaal. Aanmelden: ivndintelenmarklanden.nl.
  • Stadsvogelexcursie. Willem Veenhuizen. 7u. Zondagmorgen 21 april. Water- en zangvogels! Wilhelminapark-Breda. Bij de ‘tank’ café Parkzicht. Westbrabantse Vogelwerkgroep.
  • Invloed van de omgeving op natuur. Biodiversiteitslezing-8. Peter Voorn. Dinsdag 23 april 20u. Steendorpstraat 2. Breda. Natuurplein de Baronie.
  • Veel te doen en veel te zien. Koppeltje patrijzen bij Strijbeek! Nieuw ooievaarsnest bij viaduct Effen bezet! Weer in gemeentenatuur Merkske: zestien Scholeksters (Jozef Leestmans). Markdal: Roek en Visdiefje (Ria Lambregts, Rutger van Ouwerkerk). Raaf laat zich voor eerst krassend boven Ginnekenmarktje horen. Kijk, luister en verwonder.
  • Luchtige boekpresentatie ‘Stad en Plant’. Erik van der Hoeven, Aad van Diemen signeren met plezier. Vrijdagmorgen 26 april. 10-11u. Gastheer Boekhandel van Kemenade&Hollaers. Ginnekenweg 52. Breda. 

Joop van Riet – natuurgids IVN Mark&Donge

Vrolijk Visdiefje in Markdal. Foto: Ria Lambregts.