Ad van de Laar - natuurgids IVN Mark&donge  25-4-2024

Mijn natuurbeleving was deze keer geen prettige ontmoeting. Ik ben erg geschrokken van het grensoverschrijdend gedrag van de bastaard woerden eenden, niet één maar ’n groot aantal. Dat zelfs met de dood van enkele  vrouwtjes eenden had kunnen aflopen. Bij het zien van al die genadeloze seksuele aanrandingen. Geen wijfjeseend is veilig voor de groep woerden. Met de snavel pikken de woerden zich aan het achterhoofd van het eendje vast en drukken haar door hun gewicht onder water. Als ze geluk heeft weet ze daarna nog te ontkomen en scharrelt weg tussen de waterplanten. Heel dikwijls komt er dan van haar kuikentjes niets meer van terecht. Heel vaak verdrinkt het wijfjes eend door de oversexte woerden! Het was een akelig schouwspel en ik kon me niet bedwingen om met een stuk tak naar de woerden te gooien. In barre tijden komen er nog vele wilde eenden naar Nederland toe, als de vorst in noord Europa invalt komen grote in getale eenden uit Finland en Rusland naar ons toe. Het normale voedsel van de wilde eend  bestaat uit waterplanten, insecten, wormen en dergelijke en landbouwgewassen

Kakelverse eendjes, tien stuks, toen....

 De echte wilde eend, die wel 18 jaar kan worden, is een nachtdier. Overdag zit hij verstopt in ruigte en riet Mocht u ’s zomers tevergeefs naar de fraai getekende woerd met zijn blauw-groene open gekrulde staatveertjes zoeken, dan komt dat omdat hij er dan anders uit ziet, haast net zo eentonig van kleur als de wijfjes. Enkele dagen later fietsten we langs een smal slootje met daarin een moeder nijlgans met 5 kuikens van enkele dagen oud. Geweldig moeder voorop gakkend. Heel fraai getekende kuikens, geweldig tafereel om dat op z’n korte afstand te zien. Ze kunnen heel het jaar broeden, maar meestal van eind maart tot eind mei. Een of twee broedsels per jaar, meestal 6-9 eieren. Het nest wordt fel verdedigd. Het bevindt zich vaak  in boomholtes of onder een struik of boom bij het water. Ze broeden ook in oude nesten van blauwe reigers, ooievaars en in het bos met buizerds en haviken. Broedtijd is 28-30 dagen en na 65-70 dagen vliegen de jongen uit. De nijlgans le,eft voornamelijk op het land, hoewel hij goed kan zwemmen. In het broedseizoen verdedigt hij  een territorium agressief, ook onderling zijn ze weinig verdraagzaam. Trekken daarna nog lang samen als familie rond. Nijlganzen mogen het hele jaar bejaagd worden.

Wat me ook goed deed deze keer was de komst van het Oranjetipje, dat fladderde heel vrolijk samen met het mannetje en heel mooi dansend en daarna parend in de zon op een jong fris blad! En de groene specht, die ik ook heel vaak hoor op verschillende locaties, laat zich erg luid horen. Met zijn hi-hi-hi-hi gelach klinkt het voor mij dan ook alsof ik door hem - die groene rakker - uitgelachen wordt. Het gaat erg snel in de natuur alles groeit en bloeit de bladeren komen weer aan bomen en struiken. Geniet ervan. 

Geoorde Fuut, bijzonder in Nederland. Foto Ria Lambregts
Markandalletjes
  • Fris en toch veel zon. Alles glanst in vijftig tinten groen!
  • Thema avond Vereniging Markdal in de Pekhoeve over recreatie, impressie: De zaal gaf veel kritiek op starre mensonvriendelijke opstelling van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Met 100 ha natuur erbij willen ze wandelen en fietsen naar de randen terugdringen of stoppen. Vereniging Markdal vindt recreatieve natuurbeleving belangrijk voor draagvlak. Uitgangspunt blijft gescheiden wandel- en fietsroutes noord-zuid. Het is gemeenschapsgeld dat ook aan recreatieve natuurbeleving ten goede moet komen, vond de zaal. En niet alleen aan terreinbeheerders. Voor het verdere – ‘moeizame overleg’ – kreeg het bestuur de steun voor de nodige varianten in overleg met terreinbeheerders en Waterschap Brabantse Delta. Recreatieve natuurbeleving blijft daarbij de leidraad.
  • Ook veel kritiek op leegstaande Markhoeve in Strijbeek en besluiteloosheid van provincie. Nu kapitaalverlies. En maatschappelijke functie wordt niet benut.        
  • Rivierdonderpad gevonden in monding Bavelse Leij. Door achtjarige Mees (van Krien en Kiki) met zijn vader. Is bijzonder, want dit visje is niet algemeen. En wordt bedreigd door grondels uit de Donau.
  • Informatieve bijlage bij Ons Weekblad met “Agrarische Krant – De Boer Op”. Boeiend artikel over Stikstofcrisis, Stress en Onzekerheid op de boerderij. Besluiten van nieuwe regering nodig…
  • Bleeke Heide: Lepelaar (Mark Nuiver), zestal Geoorde Futen verder in Nederland bijzonder, vijftig Regenwulpen (Ria Lambregts). Merkske: vier Groenpootruiters, Tuinfluiter, muzikale Zwartkop, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, twee Grote Gele Kwikstaarten (Tinne O), twee kleine opvliegende Bokjes (Ted Overmeer). Markdal: Tatum zag mogelijk Bever, baltsende Fitis bij Klokkenberg, veertien Oeverzwaluwen op zoek naar hun nestenwand (Ria Lambregts. Nachtelijk Egeltje in voortuin,
  • fijne meivakantie, vrijmarkt en Koningsdag.

Joop van Riet – natuurgids IVN Mark&Donge

Nachtelijk egeltje op bezoek in voortuin