Willem Veenhuizen  - West Brabantse Vogelwerkgroep 29-6-2023

Deze zaterdagochtend nog steeds prachtig mooi zonnig en helder, warm weer. Het vogelseizoen nadert alweer een beetje het einde. Of er zijn al jongen groot geworden, of er zijn soorten die nog kleine jongen te verzorgen hebben. Vanwege het langere aanhoudende warme soms hete weersomstandigheden zijn er vroege broedsels geweest en veel nesten mislukt vanwege een tekort aan voedsel. Maar ja toch maar een kijkerblik vanaf de Duivelsbrug over de bruine Mark, altijd goed voor een zichtbare Meerkoet en Waterhoen.

Zwarte Specht, gehoord door Willem Veenhuizen.
Foto Ria Lambregts

 

Hééé mooi koppel Futen. Er komt een oudervogel met een visje in de bek aangezwommen en geeft dit aan de andere wat dikkere oudervogel, wat blijkt, er zitten nog een of twee pas geboren jongen op de rug van de moeder, een mooi familietafreel. Vanuit de overkant horen we Vink, Merel, Zwartkop en Winterkoning. Mooi, de gehele kikkerpoel opgeschoond in de winter met nu veel kikkergekwaak. Ook fraai de modderige randen, voor deze voedselzoekende Witte Kwikstaart. Vanuit de houtsingel langs IJsvermaak een Tjiftjaf, die zingt zijn eigen naam en nog een Grasmus, een karakteristieke soort voor deze bosjes en houtranden. Prachtig mooi groen en sfeervolle vegetatie op IJsvermaak, met veel paarsroze ‘kattenstaarten’ vanwege deze hoge vegetatie geen vogel te bekennen.

Na de grazende koeien wel weer vogelactiviteiten, ze jagen allerlei insecten op, waardoor een tiental Spreeuwen daar dankbaar gebruik van maken, tafeltje dekje….. Geen bewegingen nabij het Ooievaarsnest op het dak van het Staatsbosbeheer kantoor. Wel een fraai zingende Tuinfluiter, uit de rietruigte van de ’vistrap’ doorgaande merelrollers met losse fluittonen…..

Plots een zwiepend geluid achter ons, een voorbij vliegende Knobbelzwaan, verrassend mooi .

Hééé wat gek, heel uit de verte vanuit het Mastbos te horen, het gekluuuu van een Zwarte Specht. Onvoorstelbaar dat dat geluid zo ver draagt….. Ik zou hem wel eens willen zien!

We staan nu op de stuw, en bekijken de Mark en de ondiepere plas. Een Blauwe Reiger staat stil, midden in het spiegelgladde water, te wachten op een visje. Oóóó dat is mooi, plots komen er een aantal Gierzwaluwen naar beneden en scheren naar het wateroppervlak, om nabij een rimpelloos waterdeel te drinken. De vleugels in een scherpe V, bek open en in een paar seconden is het alweer voorbij.  Ook enkele Boerenzwaluwen zoeken voedsel boven de grazige velden. Verderop hetzelfde, een aantal Kokmeeuwen fourageren telkens boven hetzelfde perceel, zeker een grote hoeveelheid vliegende mieren uitgevlogen. Héé nog een ander koppel Futen, maar deze nog zonder jongen. Toch nog een aantal Grauwe Ganzen met bijna volwassen jongen. En een koppel Nijlganzen nog net zichtbaar. We lopen alweer terug, terwijl twee Eksters en een Zwarte Kraai elkaar achterna jagen.  In de notenbongerd, in het gemaaide gras zien we een aantal Houtduiven graszaden zoeken en eten.

Monument Notselse Langgevelboerderij wordt gered!

 

We horen een zacht gekoer van een Holenduif, misschien nestelend in een van de vele holen in de kale aan zonnebrand lijdende Beukenlaan. Natuurlijk staan we even stil nabij de noordzijde van het Waterschapskantoor/Bouvignetuin en tellen we snel 22 Gierzwaluwen, die plots aanvliegen en langs de gevel ‘gieren en schrieiieeen’ langs hun ingemetselde en bezette neststenen! Vanuit de Bouvignetuinen verschillende contactroepen van jonge Pimpel- en Koolmezen. Jaaa op het einde net als vorige wandeling een Koekoek!! Mooi nog op zoek naar een slachtoffer…. Nabij de houtsingel van IJsvermaak weer een paar Distelvinken, die moeten in de buurt hebben genesteld, of zijn mogelijk nog bezig met een tweede broedsel.

Toch weer leuke vogelzaken beleefd en tot een volgende keer maar weer, houdoe ……..

 


Markandalletjes
  • Midzomer kentering van lengte dag naar langere nacht. Merkbaar bij uitslapen?
  • Mooie vlinderroute geadopteerd. Gemonitord, al tien keer niks. Vlinders hebben een ‘juni dip’! Dat gaan ze in juli inhalen!
  • Markdal van oudsher een ‘heiningen-landschap’. Prikkeldraad verving dat, maar zonder de biodiversiteit. Markkant is kartrekker voor vlechthaag naar Jacobskapel Galder, vanaf Breda met zicht op Santiago di Compostella…. Goed voor pelgrimmers en biodiversiteit. Eerste procent al in Markdal gerealiseerd. Meedoen? Stap voor stap. Zie: www.markkantbreda.nl/projecten.
  • Tweede Kamer -commissie LNV-  zet brief aan Minister van der Wal om Ulvenhoutse Bos te redden op de agenda. Berichtte de Griffie aan De Groene Koepel, nmv Markkant-Milieudefensie, IVN Mark&Donge, BromN.  
  • EVZ Boomkikkerroute in gebruik. Molenschotse Heide v.v. Chaamse Bossen. Alwijn ten Cate, Peter de Bakker, Corné Machielsen wezen de weg, dankzij hardwerkende Groene Brigade (NL Gilze-Rijen).
  • Gevleugeld. Bleeke Heide: veel Lepelaars, minder stekelbaarsjes. Merkske: ZWARTE Ooievaar (Paul Prinsen), Wielewalen (Sander J), muzikale Tuinfluiters (Eric Grupping), Kwartels (Benne Roelen). Markdal-Bouvigne: Janneke’s primeur, GROTE Karekiet, zingt echt zijn naam. En overal wordt nog gebaltst! 
Creatieve knotwilgen maken kunst