Vereniging Ginneken = Ginneken is opgericht in 2001. De vereniging heeft als doel:

 • Het behartigen van het algemene belang van Ginneken;
 • Het leveren van bijdragen aan het functioneren van de leefgemeenschap;
 • Het bevorderen van een goede communicatie tussen de Ginnekense leefgemeenschap en de gemeente Breda;
 • Het informeren en adviseren van de gemeente over zaken die in het Ginneken leven;
 • Het informeren van de Ginnekense leefgemeenschap over zaken die de inwoners aangaan.

Ginneken = Ginneken houdt bijna maandelijks bijeenkomsten. Het grootste deel daarvan zijn bestuursvergaderingen, die door iedereen te bezoeken zijn. Daarnaast organiseren we minstens tweemaal per jaar een activiteit voor onze leden. En tot slot is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Deze proberen we steeds te combineren met een ontspannen samenzijn.

De geplande vergaderingen voor 2024 zijn:

 • Vrijdag 21 juni (Activiteit voor leden)
 • Dinsdag 20 augustus
 • Dinsdag 24 september
 • Vrijdag 25 oktober (Activiteit voor leden)
 • Dinsdag 26 november
 • Dinsdag 17 december

De vergaderingen vinden plaats in De Vianden, Viandenlaan 3-5. We starten om 20:30 uur.


Vier keer per jaar verschijnt ons magazine 't Ginneken. De inhoud en de bezorging worden geheel verzorgd door vrijwilligers van Ginneken = Ginneken.

Heeft u belangstelling om lid te worden van de vereniging? Neem dan contact op met het Secretariaat Ginneken = Ginneken.