Joop van Riet – natuurgids IVN Mark&Donge 2-5-2024

Grote verrassing bij boekpresentatie 'Stad en Plant'

Gastheer René Hollaers van Bredase boekhandel Van Kemenade & Hollaers had nog maar net de volle zaal verwelkomt en het woord aan Eric van der Hoeven gegeven. Toen die zich in zijn presentatie verslikte. Want daar kwam Burgemeester Paul Depla in vol ornaat met glinsterende ambtsketen binnenlopen en geroutineerd het woord overnemen. Voor Eric en mede auteur Aad van Diemen een complete verrassing. Vanwege al hun verdiensten voor de natuur 'had het de Koning behaagd hen een koninklijke onderscheiding door burgemeester Paul Depla op te laten spelden' wat met applaus ondersteund werd.

Burgmeester Paul Depla spelt lintjes op bij natuurvorsers en auteurs
Eric van der Hoeven en Aad van Diemen

Aad van Diemen is al ruim dertig jaar IVN natuurgids, tweemaal bestuurslid natuurvereniging IVN Mark&Donge, schrijft geregeld stukjes en gedichten over het Markdal, organiseert de 20 km landschapswandelingen, enz. Samen met Eric zijn ze in Breda begonnen vreemde stadsplanten te inventariseren. Meestal in achterafstraatjes, hofjes, parkeerterreinen en steegjes. Zodat ze als vreemde snoeshanen ook gewaarschuwde BOA's college konden geven. Inmiddels is het vanuit Breda een landelijk project geworden.

Eric van der Hoeven was voorzitter en bestuurslid van KNNV-Breda en gaf dit weer nieuw elan. Bracht samen met Sectie-D standaardwerken Breda Buiten en Breda 750 jaar uit. Hij ontdekte jaren eerder de zeldzame Steenbreekvaren op de havenmuren en informeerde de gemeente daarover. De locatie werd ter bescherming met rood-witte linten afgezet. Dat beschouwde de onderhoudsploeg als aanwijzing om alle voegen in de kademuren goed schoon te borstelen..... wat natuurlijk hersteld moest worden! Later zag hij die zeldzame varen op nog een locatie, maar heeft dat maar niet meer gemeld! Inmiddels is er door Universiteit Delft uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste voegspecie voor Steenbreekvarens in de kademuren van de Nieuwe Mark. En daar groeien ze al, een mooi resultaat!

Zijn bevlogenheid was ook zijn kenmerk als docent Biologie bij zijn Atheneum studenten in Dongen. Zodat ze nogal eens zeiden "meester Eric ga nu maar even koffie drinken, dan kunnen wij weer rustig werken!" Ook Natuurmuseum Brabant uit Tilburg droeg Aad voor vanwege zijn vrijwilligers werk daar als conservator Bijen en Wespen. Samen met Eric zetten ze zich ook in voor de steeds meer bedreigde insecten. Die zijn immers de broodnodige basis van onze biodiversiteit.

Nadat de burgemeester vertrok, konden Eric en Aad hun luchtige presentatie, tot vermaak van de toehoorders, afmaken. Daar was iedereen immers voor gekomen? Met het signeren van hun boeken was de voorraad snel op, en is inmiddels weer aangevuld! Aad werd de volgende ochtend in Bavel gewekt met een aubade om op het dorpsplein traditioneel als start van de feestelijke Koningsdag de Bavelse vlag te hijsen! Dat is wennen aan het harde leven van een gedecoreerde!

Volle Boekhandel verrast door lintjes en luchtige presentatie boek 'Stad en Plant'
Markandalletjes
  • Mooie weer toont voorjaar in alle pracht in meivakantie!
  • Meander Galder als ‘vrijstromende Mark’ is gegraven. Nu ook ‘kokerduiker’ in uitmonding van ‘hoogwatergeul’ voorbij stuw Galder aangelegd. De zuidelijke inlaat (ter hoogte van de Markhoeve) wordt later gegraven. Stortstenen liggen al klaar. Alles volgens met Vereniging Markdal besproken ontwerp. Nog zonder de  wandel-/fietspaden voor recreatieve natuur-beleving. Daarover wordt nog overlegd.
  • Ulvenhoutse Bos: Adviesgroep BromN vraagt GGA overleg Ulvenhoutse Bos andere visie voor aanpak hondenvermesting: “bevorder de maatschappelijke trend van aangelijnde honden en poepzakjes”. Wandelend genieten van de natuur moet mogelijk blijven, ook met hond. Technocratisch verbieden tast draagvlak voor behoud Ulvenhoutse Bos aan, vindt de BromN groep. Dat bleek al in de SBB ‘meedenkgroep’ van het GGA. “Neem juist mensen mee in een procesaanpak via gedragsbeïnvloeding, voorbeeldwerking en sociale controle”. GGA gaat dit inhoudelijk bespreken.
  • Ook op de inloopavond in Koetshuis Anneville was vooral wandelen met honden een belangrijk thema. GGA/SBB neemt dit serieus op.
  • Twee reeën bij ooievaarsnest op Schipperspad. Rustig kijkend naar wandelaar met hond, aan de lijn. Vanwege Koningsdag werd oranje jack gedragen. Is kleur die reeën niet zien, daarom zo rustig?
  • IVN Natuurwandeling. Zondag 5 mei. 10-14u30. De Broskens (SBB). Mooie grensbeekdal Merkske. Aanmelden. Website IVN Mark&Donge.
  • Dauwtrappen Hemelvaartsdag 9 mei. 6u. Start: 750 meter vóórbij Hooglaarsestraat 9. Prinsenbeek. Inschrijven: IVN Dintel&Marklanden.
  • Dauwtrappen Hemelvaartsdag. Westbrabantse Vogelwerkgroep. Marlies Leestmans & Ria Lambregts. Donderdag 9 mei. 6u-10u. Start Schoolakkerplein. Breda.
  • Bleeke Heide: Koekoeken (Jan Vriens, Jeanne van Dommel), ook de laatste trekvogels zijn er, voor even!: Gierzwaluwen (Tim Hendriks, Frank Kroos). Markdal: jagende Visarend bij Blauwe Kamer (Remco van Beest), Bonte Vliegenvanger (Harry van Vugt). Ooievaarsnest boven SBB nog steeds leeg, wel begroeid. Vier Boerenzwaluwen, twintig Oeverzwaluwen (Mark Nuiver), meanderwand klaar voor nestelen.