De Milieuvereniging De Groene Koepel heeft, mede namens IVN Mark&Donge, nmv Markkant, Milieudefensie Breda en Adviesgroep BromN een brief gestuurd naar minister Van der Wal over het Ulvenhoutse Bos. Dit bos, grenzend aan het Markdal en aan het Ginneken, is een van de meest bedreigde natuurgebieden van Nederland. Daarom is de brief via onze site te lezen: 

Brief DGK-IVN Reddingsboei voor het Ulvenhoutse Bos